Mērķi un pārskati

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Līgums un Vienošanās "Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu"
2021. gada Pretkorupcijas pasākumu plāns
Informācija par VSIA "Daugavpils teātris" veiktām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā 2021. gadā
Lemums par prēmijas piešķiršanu VSIA "Daugavpils teātris" valdes priekšsēdētājam un valdes locekliem
Daugavpils pilsētas domes Līgums par finansējuma izlietošanu
Lēmums par VSIA “Daugavpils teātris” zvērināta revienta iecelšanu
VSIA "Daugavpils teātris" 2021. gada 6.mēnešu pārskats
VSIA "Daugavpils teātris" 2021. gada pārskats
Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finasējumu un tā izlietojumu 2021. gadā.
Informācija par dalībnieku sapulču sasaukšanu 2021. gadā.
Revidenta atzinums par 2021. gada finanšu pārskatu.
VSIA "Daugavpils teātris" 2021. gada 3.mēnešu pārskats
VSIA "Daugavpils teātris" 2021. gada 9.mēnešu pārskats