Mērķi un pārskati

VSIA "Daugavpils teātris" 2021. gada pārskats
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Līgums un Vienošanās "Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu"
Lēmums par VSIA “Daugavpils teātris” zvērināta revienta iecelšanu
Lemums par prēmijas piešķiršanu VSIA "Daugavpils teātris" valdes priekšsēdētājam un valdes locekliem
VSIA "Daugavpils teātris" 2021. gada 3.mēnešu pārskats
Revidenta atzinums par 2021. gada finanšu pārskatu.
VSIA "Daugavpils teātris" 2021. gada 9.mēnešu pārskats
Informācija par VSIA "Daugavpils teātris" veiktām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā 2021. gadā
Daugavpils pilsētas domes Līgums par finansējuma izlietošanu
2021. gada Pretkorupcijas pasākumu plāns
Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finasējumu un tā izlietojumu 2021. gadā.
Informācija par dalībnieku sapulču sasaukšanu 2021. gadā.
VSIA "Daugavpils teātris" 2021. gada 6.mēnešu pārskats