25/4/2023

Šogad notiks jauna Daugavpils teātra aktieru kursa uzņemšana

2021. gadā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā sadarbībā ar Daugavpils teātri tika uzsākta jauna izglītības programma „Teātra māksla” ar mērķi sagatavot profesionālus aktierus, kuri pēc specialitātes iegūšanas varētu pievienoties Daugavpils teātra aktieru trupai. Izglītības programmas ilgums ir 2 gadi, piešķiramā specialitāte – aktieris.

Programmas struktūra iekļauj teorētiskos kursus kultūras un mākslu teorijā, teātra un literatūras teorijā un vēsturē, kā arī lielu moduli, kas orientēts uz aktiera profesijas kompetenču apguvi. Līdz ar aktieru meistarību audzēkņi apgūst skatuves kustību un deju, vokālu, spēli uz instrumenta un apmeklē dažādu teātra jomas profesionāļu meistarklases.

Šogad Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā tiks uzņemts jauns aktieru kurss.  Iesniegt savu pieteikumu un dokumentus var Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā līdz 28.jūnijam.

Izglītības programmas „Teātra māksla” iestājeksāmenā tiks pārbaudītas reflektantu mākslinieciskās un muzikālās dotības.

Māksliniecisko dotību pārbaudes prasības:

    - intervija, kad reflektants pastāsta par savu motivāciju, pieredzi, atbild uz jautājumiem (līdz 10 min);

    - fabula no galvas (2-3 min);

    - proza no galvas (stāsts vai monologs no lugas 3-4 min);

    - dzeja (līdz 3 min);

    - papildus uzdevumi un/vai jautājumi no komisijas (līdz 5 min).

Muzikālo dotību pārbaudes prasības:

    - muzikālais vokālais priekšnesums (līdz 3 min) individuāli;

    - muzikālās dzirdes, atmiņas, ritma un vokālo dotību pārbaude (līdz 5 min);

    - mūzikas instrumenta spēle (nav obligāta, līdz 5 min);

    - kustību koordinācijas, ritma un tempa izjūtas pārbaude grupā (30 min).

Uzņemšanas eksāmeni –  š. g. 28.jūnijā.

Reflektantiem tiek nodrošinātas konsultācijas, kurām var pieteikties pa telefonu 65407900 vai elektroniski, rakstot uz sbdmv@sbdmv.lv.

Izglītības programmas īstenošanu SBDMV sāk 1. septembrī.

Plašāka informācija par uzņemšanu izglītības programmā „Teātra māksla”: www.sbdmv.lv

Pievienojies Daugavpils teātra aktieru saimei!