Mērķi un pārskati

Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2022. gada 6 mēnešu pārskats
Valsts SIA "Daugavpils teātris" pretkorupcijas pasākumu plāns 2018. - 2022. gadam
Daugavpils pilsētas domes Līgums par finansējuma izlietošanu
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Līgums un Vienošanās "Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu"
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2022. gada 3.mēnešu pārskats
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2022. gada 9 mēnešu pārskats
Valsts SIA "Daugavpils teātris" veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2022.gadā
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2022. gada pārskats
Revidenta atzinums par Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2022. gada finanšu pārskatu
Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2022.gadā
Valsts SIA "Daugavpils teātris" finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2022. gadā
Informācija par sasauktajām Valsts SIA "Daugavpils teātris" dalībnieku sapulcēm 2022. gadā