Mērķi un pārskati

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Līgums un Vienošanās "Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu"
2021. gada Pretkorupcijas pasākumu plāns
Informācija par Valsts SIA "Daugavpils teātris" veiktām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā 2021. gadā
Lēmums par prēmijas piešķiršanu Valsts SIA "Daugavpils teātris" valdes priekšsēdētājam un valdes locekliem
Daugavpils pilsētas domes Līgums par finansējuma izlietošanu
Lēmums par Valsts SIA “Daugavpils teātris” zvērināta revienta iecelšanu
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2021. gada 6.mēnešu pārskats
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2021. gada pārskats
Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finasējumu un tā izlietojumu 2021. gadā.
Informācija par dalībnieku sapulču sasaukšanu 2021. gadā.
Revidenta atzinums par Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2021. gada finanšu pārskatu.
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2021. gada 3.mēnešu pārskats
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2021. gada 9.mēnešu pārskats