Mērķi un pārskati

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Līgums un Vienošanās "Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu"
Informācija par dalībnieku sapulču sasaukšanu. Par Valsts SIA "Daugavpils teātris" zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu
Pārskats par Valsts SIA Daugavpils teātris 2020. gadā saņemtajiem un izlietotajiem ziedojumum.
Informācija par dalībnieku sapulču sasaukšanu. Par Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2019.gada darbības vērtējumu
Informācija par sasauktajām Valsts SIA "Daugavpils teātris" dalībnieku sapulcēm 2020. gadā
Informācija par Valsts SIA "Daugavpils teātris" darbības rezultātiem 2020. gadā
Valsts SIA “Daugavpils teātris” 2020.gada pārskats. Revidenta atzinums
Informācija par dalībnieku sapulču sasaukšanu. Par prēmijas piešķiršanu Valsts SIA "Daugavpils teātris" valdes priekšsēdētājam un valdes locekliem
Valsts SIA "Daugavpils teātris" finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2020. gadā
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2020. gada 9. mēnešu pārskats
Valsts SIA “Daugavpils teātris” 2020. gada pārskats
Daugavpils pilsētas domes Līgums par finansējuma izlietošanu.
Informācija par Valsts SIA "Daugavpils teātris" veiktām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā 2020. gadā
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2020. gada 6. mēnešu pārskats
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2020. gada 3. mēnešu pārskats