Mērķi un pārskati

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Vienošanās pie 2019. gada 2. janvāra līguma Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu.
Pārskats par Valsts SIA Daugavpils teātris 2019. gadā saņemtajiem un izlietotajiem ziedojumum
Valsts SIA "Daugavpils teātris" finanšu pārskats par 2019.gada 9. mēnešiem
Informācija par Valsts SIA “Daugavpils teātris” saņemto valsts un pašvaldības finansējumu un tā izlietojumu 2019.gadā
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2019. gada pārskats
Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu. Līgums ar LR Kultūras ministriju “Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu” 2019. gadam.
Infomācija par Valsts SIA "Daugavpils teātris" veiktām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā
Informācija par Valsts SIA "Daugavpils teātris" darbības rezultātiem 2019. gadā