Mērķi un pārskati

Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2018. gada pārskats
Informācija par saņemto pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu. Līgums ar LR Kultūras ministriju “Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu” 2018. gadam
Pārskats par Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2018. gadā saņemtajiem un izlietotajiem ziedojumum
Informācija par veiktām iemaksām valsts budžetā un pašvaldību budžetā 2018.gadā
Valsts SIA "Daugavpils teātris" finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
Pārskats par Valsts SIA "Daugavpils teātris" darbības plānu un izpildi 2018. gadā.