Mērķi un pārskati

Peļņas vai zaudējumu aprēķins un bilance par 2017.gada 9 mēnešiem
Līgums ar LR Kultūras ministriju “Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu” 2017. gadam
Pārskats par saņemtiem un izlietotiem ziedojumiem 2017.gadā.
Valsts SIA "Daugavpils teātris" vidēja termiņa darbības stratēģija 2017. - 2021. gadam
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2017. gada pārskats